Terapia manualna w modelu holistycznym →

Celem tej terapii jest wprowadzenie równowagi w funkcjonowaniu całego organizmu – zarówno ciała, jak i psychiki. Stosując ją, mobilizujemy naturalne procesy zdrowienia całego organizmu i uczymy m.in. prawidłowych reakcji na stres.

Współczesne metody terapii tkanek miękkich →

Techniki stosowane w ramach tego podejścia mają charakter użytkowy, czyli skupiają się na wypracowaniu właściwych nawyków ruchowych. Stosujemy je po to, by likwidować dysfunkcje w obrębie więzadeł, ścięgien, powięzi oraz mięśni.

Nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu PNF →

Terapia PNF ma na celu przygotowanie pacjenta do samodzielnego wykonywania czynności, które dotychczas sprawiały trudność lub ból. W trakcie terapii uczymy pacjentów, jak chodzić, siadać, pracować przy komputerze i podnosić ciężary.

Terapia manualna wg Mulligana →

Podstawą tej terapii jest założenie, że współistniejące w jednym organizmie zaburzenia oddziałują na siebie. Dlatego w procesie leczenia wykorzystujemy rozwiązania całościowe, usprawniające cały segment ruchowy, a nie tylko chory wycinek.

Medyczny trening terapeutyczny →

Jest to forma aktywności fizycznej, której celem jest przywrócenie i utrzymanie zdrowia i kondycji fizycznej. Stosując ją, korzystamy z metod treningów sportowych, a ćwiczenia dopasowujemy do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Metoda Ackermanna →

Ta metoda służy do diagnozowania i leczenia manualnego. Często z sukcesami stosujemy ją nawet wtedy, gdy nie działają leki. Do jej użycia niezbędna jest wiedza z obszaru anatomii, fizjologii, patofizjologii, diagnostyki obrazowej i palpacyjnej.

Kinesiology Taping →

W kinesiotapingu stosujemy elastyczne plastry lecznicze, które stymulują naturalne mechanizmy samoleczenia organizmu przez uaktywnianie układu krążenia i układu neurologicznego. Wpływają więc na objawy i przyczyny dolegliwości.